Keď Krajniakových 100% je len 70%

od Michal Páleník

Vláda a staronový minister práce Krajniak sa chvália zvýšením pandemickej OČR na skoro 100 % čistej mzdy. U drvivej väčšiny domácností však náhrada príjmu z ošetrovného dosiahne 70 – 80 % čistého príjmu domácnosti z práce. Nepandemická OČR dosahuje iba 50 – 70 %. Pričom platí fakt, že chudobnejšie rodiny dostanú menšiu náhradu. Prečo?

Zákon o sociálnom poistení popisuje za akých podmienok a v akej výške dostane nemocensky poistený človek náhradu príjmu počas práceneschopnosti (PN) alebo počas ošetrovania člena domácnosti (OČR, ošetrovné), teda v súčasnosti najmä detí, keď sú zatvorené školy.

Výpočet výšky ošetrovného je komplikovaný, v zákone je popísaný na niekoľkých stranách a existujú viaceré niekoľkostostranové knižky, ktoré ho popisujú. Ak však človek pracoval celý predošlý kalendárny rok a nemenil zamestnanie, výška dávky z ošetrovného závisí od mzdy v predošlom kalendárnom roku. Preto musíme do výpočtu tohtoročnej náhrady príjmu cez ošetrovné rátať príjem v predošlom kalendárnom roku. Predpokladáme, že človek zarába určitý násobok minimálnej mzdy, rovnaký násobok aj v tomto aj v minulom kalendárnom roku. Berieme tak do úvahy § 120 Zákonníka práce.

Popri samotnej dávke zo Sociálnej poisťovne však musíme zohľadniť príjmy či benefity, ktoré domácnosti zmiznú z dôvodu, že sú všetci doma a nie v zamestnaní.

Keď človek nie je v práci, nedostáva stravu alebo stravné od zamestnávateľa. Toto činí mesačne aspoň 40 €, čo pri minimálnej mzde nie je zanedbateľná suma.

Z pojmu starostlivosti o deti počas choroby vyplýva, že tento človek má aj nejaké deti, a teda poberá daňový bonus. Z mne nejasných príčin väčšina prepočtov ignoruje fakt, že počas tohto ošetrovania nedostane rodina daňový bonus (lebo nemá zdaniteľný príjem). Činí 23-46€ mesačne na jedno dieťa. Ak jedno dieťa ochorie, vypadne daňový bonus na všetky. Ak má rodina to šťastie, že v domácnosti sú obaja rodičia zamestnaní a sú rodičia aj podľa rodného listu detí, vedia poberanie daňového bonusu zapísať na rodiča, ktorý nejde na OČR, a teda mierne zmenšiť pokles príjmu. U osamelých rodičov, či u partnerov, z ktorých jeden nie je oficiálny rodič, je vypadnutie príjmu vyššie. Útecha, že daňový bonus možno dostanú doplatený v daňovom priznaní o rok, je naozaj chabá.

Spomeňme ešte aktivačný príspevok. Osoba na PN či OČR naň stratí nárok. Takže napríklad samoživiteľke so 4 deťmi zmizne nárok na dávky v hmotnej núdzi z dôvodu, že jej klesol príjem. Logické.

Systém zisťovania čistého príjmu domácnosti pri poberaní ošetrovného je komplikovaný, oproti výpočtom pri súbehu mzdy a dávok v hmotnej núdzi je relatívne jasný a jednoduchý: dotýkajú sa ho iba tri zákony na rozdiel od 22 zákonov v prípade súbehu dávok a miezd. Preto sme vytvorili mzdovú kalkulačku, ktorá presne ráta veci ako súbeh mzdy a dávok, nároky na rôzne dávky či maximálne exekúcie. Je dostupná na www.iz.sk/kalkulacka

Nanešťastie, väčšina kalkulačiek OČR od týchto „drobností“ abstrahuje a výsledkom sú optimistické a nereálne čísla. Typu že dávka je skoro 100 % predošlého príjmu.

Aká je realita?

Najjednoduchší vzorec je pri bezdetnom jednotlivcovi, ktorý ide na PN. V prípade takéhoto človeka je bežná PN zo Sociálnej poisťovne na úrovni 58 % čistého príjmu, pandemická na úrovni 79 %. Ak však domácnosť má deti, situácia sa komplikuje.

Ideálna domácnosť, ktorá stratí v dôsledku pandémie najmenej, je s dvoma rodičmi, ktorí sú obaja zapísaní v rodnom liste detí a obaja sú zamestnaní. Dôsledkom je, že hociktorý z rodičov si môže uplatniť daňový bonus a ten druhý ísť na OČR. Príjem domácnosti zarábajúcej minimálnu mzdu zostane na úrovni 81 % (a 91 % v prípade pandemickej OČR, teda menej ako 100 %).

V prípade, že manžel matky nie je zapísaný v rodnom liste (lebo dieťa je z predošlého manželstva) alebo jeden z rodičov nemôže byť zapísaný v rodnom liste (lebo je rovnakého pohlavia ako druhý rodič), tak rodina musí poberať daňový bonus na toho istého človeka, čo ide na OČR (a teda pokles príjmu bude výraznejší). Príjem jedného z rodičov zostane v zamestnaní rovnaký, druhý rodič bude mať znížený príjem rovnako ako osamelý rodič.

Sú však aj oveľa horšie situácie.

Napríklad v prípade slobodnej matky s troma deťmi zarábajúcej minimálnu mzdu je bežné ošetrovné vo výške 52 % bežného čistého pracovného príjmu a pandemické ošetrovné je 70 %. Teda o dosť menej ako deklarovaných 100 %.

A to nerozoberáme stále pokračujúce adopcie, kde vo väčšine častí adopčného procesu nemajú noví rodičia nárok ani na daňový bonus, ani na ošetrovné. Adopcia trvá dlho a počas tejto pandémie ešte dlhšie.

Zvýšenie ošetrovného prišlo o rok neskôr, ako bolo potrebné, a nerieši hlavné nedostatky tohto systému, teda sociálnu nespravodlivosť.

Ako vidno z grafu, čím chudobnejšia je rodina, tým menej jej dáme na život. To so sociálnou spravodlivosťou nemá veľa spoločného.

https://www.iz.sk/kalkulacka?bruttoSalary=580&manzelka=false&EvidenciaPocetMes=2&sucasnaDhn=0&detiMS=3&detiZS=0&zaciatokPrace=1&zaciatocnyRok=2020&zaciatokOCR=16&dlzkaOCR=2#ocr

Článok vyšiel v denníku SME.

Foto: Jeff Wandasiewicz. Zdroj: Flickr.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články