Občania Izraela proti prijatiu definície antisemitizmu od aliancie IHRA Národnou radou SR

od Kamil Kandalaft

Izraelskí občania oslovili listom poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, v súvislosti s nadchádzajúcim schvaľovaním návrhu uznesenia k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej medzinárodnou alianciou IHRA. Vyzvali ich v ňom na zamietnutie tohto návrhu, nasledovne:

∗ ∗ ∗

Sme skupina izraelských občanov aktívne vystupujúcich proti politike našej vlády, ktorá zahŕňa okupáciu, kolonizáciu a apartheid proti Palestínčanom a Palestínčankám. Niektorí z nás sú potomkami preživších holokaustu. Neoblomne zastávame univerzálne zásady rovnosti v ľudských právach a stojíme proti všetkým formám rasizmu, vrátane antisemitizmu.

V rámci našich aktivít podporujeme výzvu palestínskej občianskej spoločnosti na demokratickú, nenásilnú kampaň za bojkot, stiahnutie investícií a sankcie voči izraelskej vláde a voči izraelským a medzinárodným inštitúciám a spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na vážnom porušovaní medzinárodného práva a ľudských práv Palestínčanov a Palestínčaniek Izraelom.

Vzhľadom na uvedené, vyzývame všetkých členov a členky Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí podporujú demokraciu, ľudské práva a slobodu slova, aby zamietli definíciu antisemitizmu vypracovanú alianciou IHRA spolu s takzvanými príkladmi, ktoré zahŕňa súčasný návrh uznesenia.

Dovoľujeme si upozorniť na to, že táto definícia nikdy nezískala jednohlasnú podporu všetkých Židov. Naopak, právny posudok, vypracovaný pre židovskými organizáciami vedené konzorcium vo Veľkej Británii, varuje, že dokument aliancie IHRA je navrhnutý zle a môže pri snahe o definovanie antisemitizmu pliesť, čo prináša riziko nezákonného obmedzovania legitímnych vyjadrení politických názorov. V posudku sa píše, že obhajcov ľudských práv Palestínčanov a Palestínčaniek, ktorí napríklad opisujú Izrael ako osadnícko-kolonialistický štát, ktorý uplatňuje politiku apartheidu, alebo tých, čo vyzývajú na opatrenia v rámci bojkotu, stiahnutia investícií alebo sankcií voči Izraelu, nie je správne označovať ako antisemitov.

Je známe, že definícia od aliancie IHRA umlčiava kritiku Izraela.

Upozorňujeme tiež na to, že v máji tohto roka prestížna britská mimovládna organizácia Liberty, zaoberajúca sa občianskymi slobodami, varovala, že definícia od aliancie IHRA zahmlievaním chápania podstaty antisemitizmu, ktoré bolo dovtedy jasné, môže oslabiť obranu pred antisemitizmom. Podľa nej zamieňaním antisemitizmu a kritiky Izraela či legitímnej obrany práv Palestínčanov a Palestínčaniek ohrozuje slobodu prejavu.

V júni 2018 verejne vyjadrilo dvadsaťsedem britských židovských osobností svoje znepokojenie z nebezpečenstva takéhoto spájania vyhlásením, v ktorom píšu: kritika Izraela nie je antisemitská, pokiaľ k nej nevedú protižidovské predsudky a kritizovanie zákonov a opatrení štátu Izrael ako rasistických a spadajúcich pod definíciu apartheidu nepredstavuje antisemitizmus. Toto vyhlásenie podporili významné osobnosti rozličných profesií a politických príslušností.

V júli 2018 tridsať židovských organizácií z viac ako desiatky krajín zverejnilo svoje spoločné stanovisko, v ktorom vyzývajú naše vlády, miestne zastupiteľstvá, univerzity a ostatné inštitúcie, aby odmietli definíciu od aliancie IHRA. Podľa nich je definícia zámerne sformulovaná tak, aby legitímna kritika Izraela a obhajoba práv Palestínčanov a Palestínčaniek mohli byť stotožňované s antisemitizmom a definícia mohla slúžiť ako nástroj na potláčanie prvých uvedených. Píšu, že takéto ich hádzanie do jedného vreca oslabuje tak palestínsky zápas za slobodu, spravodlivosť a rovnoprávnosť, ako aj globálny zápas proti antisemitizmu.

História nebude k rasizmu veľkorysá. Časom sa bude ako rasizmus odsudzovať aj ilegálna politika našej vlády proti Palestínčanom a Palestínčankám. Sme presvedčení, že Národná rada Slovenskej republiky by nemala byť spoluzodpovedná za ilegálne izraelské opatrenia tým, že bude umlčiavať kritiku porušovania ľudských práv. Vyzývame vás, aby ste odmietli tento pokus o zmätenie verejnosti zamieňaním oprávnenej kritiky Izraela s antisemitizmom.

S pozdravom,

Boycott from Within izraelskí občania podporujúci palestínsku výzvu BDS
Október 2018

Zdroj ilustračnej fotografie: pexels.com

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články