24. september 2019
14:00 – 14:30 registrácia účastníkov

14:30 – 14:45 otvorenie seminára

14:45 – 15:15 MICHAEL HAUSER: Populistická ideologie jako hlas Reálna

15:15 – 15:45 PETER TAKÁČ: „Je taký ako my.” Obscenita ako forma identifikácie s vládcom

15:45 – 16:15 diskusia

16:15 – 16:30 coffee break

16:30 – 17:00 IVANA KOMANICKÁ: Kreatívny kapitalizmus: desaťročie skrytých triednych bojov

17:00 – 17:30 JAN MÁJÍČEK: Žižkova analýza kapitalismu a jakou slast nám dává revoluce

17:30 – 18:00 diskusia

25. september 2019
9:00 – 9:30 ERIK LEŠKO: Historiografia opakovania a populistický syndróm vyhýbania sa politickej ekonómii

9:30 – 10:00 MATEJ IVANČÍK: Pravicový populizmus a história ako Veľký Druhý. V čom sa líši pravicový populizmus od nacionalistických hnutí 19. storočia?

10:00 – 10:30 diskusia

10:30 – 10:45 coffee break

10:45 – 11:15 JOZEF LYSÝ: Reštaurovanie socializmu a reštaurácia kapitalizmu

11:15 – 11:45 MAREK DOBEŠ: Túžba byť obľúbený alebo prečo chudobní bojujú za práva bohatých

11:45 – 12:15 JÁN RUMAN: Politicko-ideologická inkonzistentnosť u Richarda Sulíka

12:15 – 12:45 diskusia

Seminár organizuje OZ Pole s podporou Rosa Luxemburg Stiftung.