V 2008 sme zachraňovali banky. V 2021 potrebujeme zachrániť planétu

od George Monbiot

Pandémia COVID-19 nie je náhodnou udalosťou. Je symptómom globálneho ekonomického systému, ktorý ničí živú planétu. Text z portálu OpenDemocracy preložil PT.

Pandémia COVID-19 bola pre nás všetkých nočnou morou. Keďže sa po celom svete šíria vakcíny, mnohí dúfajú, že sa čoskoro budeme môcť vrátiť k svojim predchádzajúcim životom. Predtým, ako sa vrhneme do obnovy „obvyklého stavu“, mali by sme sa pozastaviť nad tým, odkiaľ COVID pochádza.

Rovnako ako mnoho infekčných chorôb, aj COVID-19 má pôvod v zásahoch ľudskej činnosti do prírodného sveta. Popritom, ako sa krajiny usilujú rozvíjať svoje ekonomiky, činnosti ako ťažba dreva, ťažba nerastných surovín, výstavba ciest, rozširovanie poľnohospodárstva a urbanizácia spôsobujú rozsiahle ničenie biotopov.

To zas ľudí priviedlo k čoraz bližšiemu kontaktu s divými druhmi zvierat, z ktorých mnohé nesú nebezpečné patogény a choroby. Keď sa ľudia odvažujú prenikať do ekosystémov a ničiť biotopy voľne žijúcich druhov, môžu tieto choroby preskočiť zo zvierat na ľudskú populáciu.

Asi tri štvrtiny nových chorôb, ktoré infikujú ľudí, pochádzajú z iných zvierat. V prípade COVID-19 sa vedci domnievajú, že vírus pred prenosom na človeka pochádzal z populácie divých netopierov. COVID-19 nie je náhodnou udalosťou. Je to príznak globálneho ekonomického systému, ktorý ničí živú planétu a zabíja našu nádhernú divočinu.

COVID-19 môže byť prvou pandémiou, ktorú mnohí z nás zažili. Pokiaľ ale nezmeníme kurz, nebude takmer určite poslednou.

Takže predtým, ako minieme miliardy dolárov na obnovenie predchádzajúceho stavu, možno je čas prehodnotiť priority. Aby sme zabránili budúcim pandémiám a riešili ekologické a klimatické systémy, musia sa vlády vybrať inou cestou. Čo by to znamenalo?

Znamená to investovať do čo najrýchlejšej dekarbonizácie globálnej ekonomiky a zmenšiť ekologickú stopu. Znamená to ukončiť ničivé činnosti ako je odlesňovanie a intenzívna ťažba. A znamená ukončiť našu závislosť na ekonomickom raste a dať na prvé miesto potreby ľudí a planéty.

Po finančnej kríze v roku 2008 sme zachraňovali banky. V roku 2021 musíme zachraňovať planétu.

Zdroj foto: OpenDemocracy.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články