Neoliberalizmus sa nestará

od Tim Koechlin

Neoliberalizmus je neúprosný a nehanebný útok na verejné statky: planétu, verejné zdravie, komunitu, verejné priestranstvá, bohatú konverzáciu, dôveru, lásku, históriu, čistý vzduch a čistú vodu. Preklad textu z Common Dreams PT.

Neoliberalizmus je rozšírenie trhu a znevažovanie štátu.

Neoliberalizmus je rozširovaním súkromného vlastníctva a pohŕdanie spoločnými statkami.

Neoliberalizmus je rozbíjanie odborov, predaj verejných pozemkov, pustošenie verejných priestranstiev, nebezpečné pracoviská, školy s nedostatkom finančných prostriedkov, bezdomovectvo a gentrifikácia.

Neoliberalizmus je privatizácia sociálneho zabezpečenia.

Neoliberalizmus je individualizmus. Neoliberalizmus je predpoklad, že ľudia sú od prirodzenosti nezávislí a sebeckí.

Neoliberalizmus je znižovanie daní pre bohatých.

Neoliberalizmus sú programy štrukturálnych reforiem MMF.

Neoliberalizmus je uprednostňovanie vlastníctva a „slobody“ vlastníkov pred ľuďmi.

Neoliberalizmus je uprednostňovanie zisku pred ľuďmi.

Neoliberalizmus je „finančná deregulácia“, to jest umožniť bankám konfiškovať bez zodpovednosti, to jest umožniť bankám, aby – znovu a znovu – vystavovali globálnu ekonomiku riziku, aby navyšovali svoje hospodárske výsledky.

Neoliberalizmus je amorálny. A neoliberalizmus trvá na tom, že splácanie dlhov je morálnou povinnosťou.

Neoliberáli sa nemôžu prestať obávať „morálneho rizika“.

Neoliberalizmus chce, aby sme verili, že to, čo je dobré pre General Motors, je dobré pre nás ostatných.

Neoliberalizmus je trvanie na tom, že by sme sa vlastne mali poďakovať veľkému kapitálu za vykorisťovanie ľudí a planéty.

Neoliberalizmus je naliehanie, že by sme mali uľahčiť – dereguláciou, liberalizáciou a privatizáciou – veľkému kapitálu vykorisťovanie ľudí a planéty.

Neoliberalizmus trvá na tom, že utrpenie ekonomiky je „dobré pre ekonomiku“.

Neoliberalizmus je trvanie na tom, že žmýkanie dlžníkov do posledného centu a nútenie zamestnancov pracovať za biedne mzdy „vysiela dobrý signál“ a poskytuje „správne motivácie“.

Neoliberalizmus sú úsporné opatrenia.

Neoliberalizmus je svätosvätým vyhlásením, že úsporné opatrenia sú pre nás dobré.

Neoliberalizmus opakuje mantry a reklamné slogany o všetkom, čo musíme prijať (privatizácia, liberalizácia, voľný obchod, deregulácia, daňové úľavy, právo na prácu, podnikateľský duch, sloboda prosperovať, súkromné ​​podnikanie, s kožou na trh) a všetkom, čoho sa musíme báť (regulácia, byrokracia, nadmerný dosah vlády, presahy vlády, dane, odbory, vydieračskí byrokrati, podvod sociálneho štátu, plánovanie a rovnosť).

Neoliberalizmus je rastúca nerovnosť.

Neoliberalizmus tvrdí – v publikáciách, prejavoch a v ekonomických časopisoch -, že dostanete to, čo „zarobíte“, a dostanete to, čo si zaslúžite.

Neoliberalizmus trvá na tom, že kruté, ľahostajné sily hromadenia kapitálu (a jeho nutné rozvracanie verejných systémov, presúvanie a násilie) sú „prirodzené“ a nevyhnutné. Ako gravitácia.

Neoliberalizmus hovorí, že to všetko je kvôli vám – spotrebiteľovi. Nižšie ceny! Lepšie pracovné miesta! Väčší výber! Viac vecí! Viac slobody!

Neoliberalizmus oslavuje prebytok príležitostí. Prosperita? Chudoba? Je to na vás. Je to tvoja voľba.

Neoliberalizmus je zanedbávanie verejných statkov. Neoliberalizmus je popretím verejných statkov. Neoliberalizmus trvá na tom, že ochrana verejných statkov je nehospodárna a neefektívna. Neoliberalizmus je predaj verejných statkov spoločnosti s najvyššou ponukou.

Neoliberalizmus je neúprosný a nehanebný útok na verejné statky: planétu, verejné zdravie, komunitu, verejné priestranstvá, bohatú konverzáciu, dôveru, lásku, históriu, čistý vzduch a čistú vodu.

Margaret Thatcherová (ktorá bola Cirkvou neoliberalizmu vyhlásená za svätú) nám hovorí, že „spoločnosť ako taká neexistuje.“ A nech už máte akékoľvek sťažnosti na neoliberalizmus, „neexistuje žiadna alternatíva.“ Zákony prírody (trh) sa nezaujímajú o váš názor.

Neoliberalizmus je tvrdením Georga W. Busha, že existuje „jediná udržateľná cesta k národnému úspechu“.

Existuje len jeden boh.

Neoliberalizmus chápe zdravotníctvo, školstvo a dôchodkové zabezpečenie ako centrá zisku.

Neoliberalizmus je samoľúbe (a smrteľné) odmietnutie tvrdení, že voda, jedlo, bývanie, zdravotná starostlivosť, zamestnanie a osobná bezpečnosť sú ľudské práva.

Neoliberalizmus je neúnavné trvanie na tom, že všetko si musí „na seba zarobiť“.

Neoliberalizmus je hanobenie pošty, verejných škôl a vysokoškolského vzdelávania.

Neoliberalizmus je likvidácia pošty, verejných škôl a vysokoškolského vzdelávania.

Neoliberalizmus znamená, že prvý na rade je ten, kto platí.

Neoliberalizmus je privatizácia väzníc.

Neoliberalizmus nemôže prestať omieľať veci ako: „chamtivosť je dobrá“, „všetko má svoju cenu“, „každý má svoju cenu“, „trh nemôžete prekabátiť“, „trh neklame“, „čo z toho budem mať ja? “ a „sedím na svojom.“

Neoliberalizmus je farboslepý. To znamená, že nevenuje pozornosť rase, rasizmu, rasovému násiliu alebo pretrvávajúcim následkom storočí rasového násilia a plienenia. Neoliberalizmus vyvalí oči, keď dôjde na rasu. Neoliberalizmus nechce hovoriť o histórii.

Neoliberalizmus sa nestará o demokraciu. Neoliberalizmus sa stará o vlastnícke práva a zisky.

Neoliberalizmus sú luxusné byty a podnikové zóny.

Neoliberalizmus je komodifikáciou všetkého – našich spoločenstiev, nášho času, našich identít, našich tiel … všetkého.

Neoliberalizmus vníma každé stretnutie ako trhovú transakciu.

Neoliberalizmus upracuje ľudí k smrti.

Neoliberalizmus posiela robotníkov späť do závodov na balenie mäsa.

Neoliberalizmus sa nestará o vaše vnúčatá.

Neoliberalizmus nezaujíma, či máte zdravotné poistenie.

Neoliberalizmus sa nestará o to, čo máte v pitnej vode.

Neoliberalizmus šoféruje pekné auto a každému z nás sľubuje pekné auto. Ale zabíja nás – fyzicky, sociologicky, psychologicky a duchovne – už celé desaťročia.

Neoliberalizmus je smrteľný.

Foto: Organizácia za zdanenie finančných transakcií a pomoci občanom Attac, Rakúsko. Zdroj: Flickr.

Podporte nás.

Pridajte sa prosím k naším podporovateľom, aby sme vám mohli prinášať viac kvalitnej žurnalistiky. Ďakujeme!

Súvisiace články